1. Home
  2. udugore

ಟ್ಯಾಗ್: udugore

Video
ಉಡುಗೊರೆ – Udugore

ಉಡುಗೊರೆ – Udugore

ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಚಗುಳಿ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವು ಮುಜುಗರನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧುಮಗಳು ನೂರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳ ಎದುರು ತಾನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.