1. Home
  2. Privecy

ಟ್ಯಾಗ್: Privecy

ಬಿಚ್ಚುಮಾತು
ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!

ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಮಾವಧಿಯಿಂದ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.