1. Home
  2. kathaguchcha

ಟ್ಯಾಗ್: kathaguchcha

Uncategorized
ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ – ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನ

ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ – ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನ

ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳಿಂದಲೇ ಕಥಾಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಬಣ್ಣದಚಿಟ್ಟೆ ಕಥಾಗುಚ್ಛ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದಚಿಟ್ಟೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿದೆ.