1. Home
  2. jnanodaya

ಟ್ಯಾಗ್: jnanodaya

Video
ಜ್ಞಾನೋದಯ – Jnanodaya

ಜ್ಞಾನೋದಯ – Jnanodaya

ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಯೇ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ.