1. Home
  2. fatherdauhterstory

ಟ್ಯಾಗ್: fatherdauhterstory

Video
ಪರಾಧೀನ – Paradheena

ಪರಾಧೀನ – Paradheena

ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದು ದಣಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದುಕು ಬೇಡದ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಇರದು.