1. Home
  2. Customer privecy

ಟ್ಯಾಗ್: Customer privecy

ಬಿಚ್ಚುಮಾತು
ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!

ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಮಾವಧಿಯಿಂದ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.