ಸುಳಿವು – Sulivu

ಸುಳಿವು: ಅಕ್ಕನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ತಂಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು. ಆ ಸುಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಥೆ ಕೇಳಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚೈತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Read Previous

ಅನ್ವೇಷಣೆ – Anweshane

Read Next

ನನ್ನ ಅಪ್ಪ – Nanna Appa

Most Popular