ಶುಭಸುದ್ಧಿ – Shubhasuddi

ಶುಭಸುದ್ದಿ: ಕಾಲೇಜು ಗೆಳೆಯರಾದ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣನ ಕಥೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಶುಭಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಶುಭಸುದ್ದಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಥೆ ಕೇಳಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚೈತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Read Previous

ಕೇಶರಾಶಿ – Kesharashi

Read Next

ಬಿಟ್ಟಸ್ಥಳ – Bittastala

Most Popular