ಪಲಾಯನ – Palayana

ಪಲಾಯನ: ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಥೆ. ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಷೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕೊನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೇಳಿ ಪಲಾಯನ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚೈತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Read Previous

ಕಲ್ಯಾಣಿ – Kalyani

Read Next

ಋಣ – Runa

Most Popular