ಬಂಧನದ ಬಂಧ – Bandhanada Bandha

ಬಂಧನದ ಬಂಧ: ಸಂಬಂಧದ ಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದುರಿಯ ಕಥೆ.  ಹೊರೆಯಾಗಿರುವ ಬಂಧದಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೇಳಿ ಬಂಧನದ ಬಂಧ. ಬಳಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚೈತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Read Previous

ಪಯಣ – Payana

Read Next

ಕಲ್ಯಾಣಿ – Kalyani

Most Popular