ಋಣ – Runa

ಋಣ: ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸತೀಶನ ಕಥೆ. ಸದ್ಯದ ಕರೋನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಕೇಳಿ ಋಣ.  ಬಳಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚೈತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Read Previous

ಪಲಾಯನ – Palayana

Read Next

ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ – Gatti Nirdhara

Most Popular