ಬಿಟ್ಟಸ್ಥಳ – Bittastala

 ಬಿಟ್ಟಸ್ಥಳ: ಈಗತಾನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ನವ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲದ ಕಥೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಸ್ಥಳ. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚೈತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Read Previous

ಶುಭಸುದ್ಧಿ – Shubhasuddi

Read Next

ಅನ್ವೇಷಣೆ – Anweshane

Most Popular