ನನ್ನ ಅಪ್ಪ – Nanna Appa

ನನ್ನ ಅಪ್ಪ: ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಆಧಾರಸ್ಥಂಭ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯೇ.. ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚೈತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Read Previous

ಸುಳಿವು – Sulivu

Read Next

ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ – Arranged Marriage

Most Popular