ಅನ್ವೇಷಣೆ – Anweshane

ಅನ್ವೇಷಣೆ: ತಾಯಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ತನು ಕಥೆ. ಅವಳೆನಿಸಿದಂತೆಯೇ ತಾಯಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಾಳೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಥೆ ಕೇಳಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಚೈತ್ರ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Read Previous

ಬಿಟ್ಟಸ್ಥಳ – Bittastala

Read Next

ಸುಳಿವು – Sulivu

Most Popular