About Us

ಬಣ್ಣದಚಿಟ್ಟೆಯು ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಜಾಲತಾಣ. ಬಣ್ಣದಚಿಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿ ಪುಟಗಳು ವಿಭಿನ್ನ. ತಾಯ್ತನದ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಲೇಖನಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಮನಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು ಕಚಗುಳಿ ಇಡಲಿವೆ. 

ಬಣ್ಣದಚಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸದೇ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ನಿಖರ ಮತ್ತು ಖಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದುಗರ ಮನಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹ ಬಣ್ಣದಚಿಟ್ಟೆ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕಿದೆ. 

ಬಣ್ಣದಚಿಟ್ಟೆ ಜಾಲತಾಣ ಸದಾ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರಿ. ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ.